Primena VI u kompjuterskom dizajnu proteina

Kompjuterski dizajn proteina omogućava precizno projektovanje struktura proteina i predviđanje njihovih svojstava i funkcija kako bi se bolje razumeli biološki procesi i razvile nove terapije.