Elektronski nos

Elektronski nos omogućava industrijskom robotu da detektuje opasne materije, nadgleda procese u industriji hrane i izdvaja pokvarene proizvode, itd.