Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najveća obrazovna i naučna ustanova iz oblasti građevinarstva i geodezije u Srbiji i na prostoru bivše Jugoslavije. Prema Uredbi iz 1935. godine Građevinski odsek Tehnološkog fakulteta je podeljen na četiri grupe: geodetski, saobraćajni, statičko-konstruktivni i hidrotehnički (danas Hidrotehnika i inženjerstvo zaštite životne sredine). Profil studija izjednačio se sa onim na stranim univerzitetima, metodologija je više kao u drugim zemljama, što je rezultiralo povećanjem teorijskog i praktičnog znanja.