Ognjen Colić

Ognjen Colić je partner u advokatskoj kancelariji Gecić Law u Beogradu gde predvodi tim za korporativno pravo, spajanja i preuzimanja. U svojoj praksi fokusira se, pre svega na oblasti korporativnog prava, rudarstva, energetike, infrastrukture i JPP, komercijalnih ugovora, radnog i upravnog prava, kao i opšte regulative. Savetovao je brojne vodeće međunarodne i lokalne kompanije u nekim od najznačajnijih privatizacionih projekata, spajanja i preuzimanja, kako lokalnih tako i međunarodnih, problemima u vezi sa energetskim i industrijskim licencama, javno-privatnim partnerstvima i problemima upravnog prava i regulative u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Njegova praksa obuhvata i pružanje redovne podrške i saveta organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom digitalnih prava, privatnosti i ljudskih prava na Internetu.

Ognjen Colić