Nenad Medić

Nenad Medić je docent na Katedri za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i angažovani istraživač na Istraživačko-razvojnom institutu za veštačku inteligenciju Srbije. Autor je brojnih članaka u oblasti informaciono-komunikacionih sistema.

Nenad Medić