Nasir Muftić

Nasir Muftić je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gde je odbranio doktorat na temu “Građansko pravo i veštačka inteligencija: prema održivom pravnom okviru i pitanju odgovornosti”. Master studije je završio na Centralnoevropskom univerzitetu u Mađarskoj. Autor je brojnih radova iz oblasti građanskog prava i građanskog procesnog prava.

Nasir Muftić