Mladen Čudanov

Mladen Čudanov je redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Predaje predmete Menadžment i organizacija, Osnove organizacije i projektovanje organizacije. Njegova oblast interesovanja su informaciono-komunikacione tehnologije i menadžment organizacije. Autor je i urednik nekoliko knjiga u oblasti menadžmenta.

Mladen Čudanov