Milan Mirković

Milan Mirković je vanredni profesor na Katedri za informaciono-komunikacione sisteme na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Autor je brojnih članaka u oblasti informaciono-komunikacionih sistema.

Milan Mirković