Goran S. Milovanović

Goran S. Milovanović je profesionalni Data Scientist sa velikim iskustvom u fundamentalnim i primenjenim istraživanjima i vođenju Data Science projekata i softverskih sistema. Od 2017. godine kao samostalni kontraktor pruža Data Science usluge za Wikidata, najveću svetsku otvorenu bazu znanja, koristeći R kao deo tehnološkog steka koji obuhvata još i Python, Apache Hadoop, Apache Spark, RBDS, XML, JSON, RDF, SPARQL, RStudio Shiny, R Markdown, CloudVPS i Docker.
Njegov rad obuhvata full-stack Data Science, od rada sa Big Data sistemima preko mašinskog učenja do razvoja interaktivnih dašborda i izveštaja u produkciji u virtuelizovanim okruženjima. Autor je i urednik nekoliko knjiga u oblasti razvoja informacionog društva. Vodi konsultantsku kuću DataKolektiv čije je sedište u Beogradu.

Goran S. Milovanović