Dubravko Ćulibrk

Dubravko Ćulibrk je redovni profesor na Katedri za informaciono-komunikacione sisteme na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i direktor Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije. Nakon završenih osnovnih i master studija na Univerzitetu u Novom Sadu, doktorske studije završava na Florida Atlantskom Univerzitetu u Boka Ratonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Takođe je angažovan na nekoliko projekata kao istraživač na prestižnom Univerzitetu u Trentu u Italiji. Autor je brojnih publikacija u oblasti informaciono-komunikacionih sistema, a oblasti istraživanja koja ga zanimaju uključuju neuronske mreže i duboko učenje, računarski vid, mašinsko učenje i nauku o podacima, multimediju, vizuelnu pažnju, obradu slika/videa i daljinsko detektovanje.

Dubravko Ćulibrk