Đorđe Krivokapić

Đorđe Krivokapić je vanredni profesor za užu naučnu oblast Pravo informaciono-komunikacionih tehnologija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih osnovnih studija na Univerzitetu u Beogradu, diplomu mastera pravnih nauka stekao je na Univerzitetu u Pitsburgu u Sjedinjenim Američkim Državama. Odbranio je doktorat na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Autor je brojnih članaka i drugih publikacija u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija i zaštite podataka o ličnosti. Od 2022. godine rednik je sekcije Pravo informaciono-komunikacionih tehnologija na Kopaoničkoj školi prirodnog prava. Od 2012. godine prof. Krivokapić je osnivač SHARE Fondacije u okviru koje je kao programski direktor vodio tim interdisciplinarnih istraživača u više desetina projekata.

Kao nezavisni konsultant ima bogato iskustvo u savetovanju velikih međunarodnih kompanija, malih i srednjih preduzeća, startapa, ali i javnog sektora, akademije, civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Đorđe Krivokapić