Dalibor Petrović

Dalibor Petrović je redovni profesor Univerziteta u Beogradu i jedan od vodećih srpskih istraživača u oblasti digitalne sociologije. Diplomirao, magistrirao i doktorirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje sociologiju i sociologiju e-komunikacija na Saobraćajnom fakultetu, a na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta drži i master kurs IKT i društvene mreže. Takođe je gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu dramskih umetnosti.

Autor je prve knjige o društvenim aspektima korišćenja Interneta u Srbiji (U međumrežju, 2008), kao i autor drugih brojnih knjiga i naučnih članka. „Savez informatičara Srbije“ mu dodeljuje Specijalnu nagradu za naučna dostignuća 2014. godine za drugu objavljenu knjigu (Društvenost u doba interneta, 2013) i tako postaje prvi sociolog koji je ikada dobio ovu nagradu. Kao stručnjak u oblasti etičke procene naučnih istraživanja, angažovan je od strane Evropske komisije u procesu evaluacije projekata H2020. Od 2020. godine je glavni urednik časopisa “Sociologija”.

Dalibor Petrović