Andrej Savin

Andrej Savin je redovni profesor i dekan na Kopenhagen poslovnoj školi u Švedskoj. Nakon završenih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu, završava master studije na Centralnoevropskom univerzitetu u Mađarskoj i doktorske studije na Univerzitetu Kembridž u Velikoj Britaniji. Njegova oblast interesovanja su internet regulacije IT prava, menadžmenta i poslovne strategije, sa fokusom na interakciju između prava, etike, poslovanja i društva u digitalnom svetu.
Kao nezavisni konsultant ima bogato iskustvo u savetovanju i formiranju evropskih javnih politika i analiza uticaja regulative EU na poslovne modele i strategije kompanija. U istraživačke projekte u koje je uključen spada i projekat o pametnim kućama i podacima (projekat EU o privatnosti mreža koje generiše korisnik), kao i niz EU SMART projekata o digitalnoj ekonomiji. Autor je i urednik nekoliko knjiga u oblasti prava IKT.

Andrej Savin