Andrea Radonjanin

Andrea Radonjanin je advokat specijalizovan za pravo intelektualne svojine. Završila je osnovne studije na Univerzitetu u Novom Sadu, nakon čega je master iz međunarodnog trgovinskog prava i doktorske studije iz prava intelektualne svojine završila na Univerzitetu Notingem u Velikoj Britaniji. Poseduje više od 15 godina profesionalnog iskustva u pravu. Autor je nekoliko članaka u oblasti prava intelektualne svojine.

Andrea Radonjanin