Andrea Nikolić

Andrea Nikolić je asistent za užu naučnu oblast Pravo informaciono-komunikacionih tehnologija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Osnovne studije prava na Pravnom fakultetu je unapredila paralelnim studijama finansija na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Trenutno je na završnoj godini doktorskih studija na Pravnom fakultetu gde istražuje pitanje uticaja modernih tehnologija na pravosuđe i alternativne načine rešavanja sporova.
Ima bogato profesionalno iskustvo u oblasti rešavanja sporova, u advokaturi i u javnom sektoru. Autor je brojnih članaka i drugih publikacija u oblasti poslovnog prava, međunarodne arbitraže, prava IKT. Od 2022. godine urednik je sekcije Pravo informaciono-komunikacionih tehnologija na Kopaoničkoj školi prirodnog prava.

Andrea Nikolić