Master Class

Predavači

Goran S. Milovanović

Data Scientist

DataKolektiv / Mašinerija

Teme:

Leta i zime veštačke inteligencije

Goran S. Milovanović

Dubravko Ćulibrk

Direktor

Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije

Teme:

Uvod u veštačku inteligenciju

Dubravko Ćulibrk

Jelena Adamović

Advokat

Share Fondacija

Teme:

Zaštita podataka o ličnosti u sistemima veštačke inteligencije

EU regulatorni okvir u oblasti veštačke inteligencije (AI ACT)

Jelena Adamović

Milan Mirković

Vanredni profesor

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Teme:

Spremnost organizacije za upotrebu veštačke inteligencije

Milan Mirković

Vladan Joler

Redovni profesor

Univerzitet umetnosti u Novom Sadu

Teme:

Anatomija sistema veštačke inteligencije

Vladan Joler

Ivona Živković

Asistent (sociologija i poslovna etika)

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Teme:

Uticaj veštačke inteligencije na naše živote

Radionica: Rešavanje etičkih dilema u poslovnom okruženju

Ivona Živković

Vladimir Trkulja

Inovator i konsultant

UNICEF

Teme:

Uloga veštačke inteligencije u digitalnoj transformaciji

Vladimir Trkulja

Danilo Krivokapić

Direktor

Share Fondacija

Teme:

Zaštita podataka o ličnosti u sistemima veštačke inteligencije

EU regulatorni okvir u oblasti veštačke inteligencije (AI ACT)

Danilo Krivokapić

Andrej Petrovski

Direktor za tehnologiju

Share Fondacija

Teme:

Informaciona bezbednost u sistemima veštačke inteligencije

Andrej Petrovski

Đorđe Krivokapić

Vanredni profesor prava informaciono komunikacionih tehnologija

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Teme:

Pristupi regulisanju veštačke inteligencije

Podaci kao resurs digitalne ekonomije

Đorđe Krivokapić

Andrea Nikolić

Asistent (pravo informaciono-komunikacionih tehnologija)

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Teme:

Regulatorni okvir veštačke inteligencije

Automatizovano donošenje odluka i zaštita podataka o ličnosti

Autorsko-pravni tretman tvorevina veštačke inteligencije

Andrea Nikolić

Andrej Savin

Professor IT Law & Internet Law

Copenhagen Business School

Teme:

Procena rizika i dužnost proaktivnog usklađivanja sa evropskim regulatornim okvirom u oblasti naprednih tehnologija

Andrej Savin

Stefan Badža

Savetnik

Kabinet predsednice Vlade Republike Srbije

Teme:

Strateški okvir razvoja i primene veštačke inteligencije u Republici Srbiji

Stefan Badža

Ljubomir Kljajić

Patentni zastupnik

Kancelarija za IT i eUpravu

Teme:

Patentna zaštita sistema veštačke inteligencije

Radionica: Praktična primena Etičkih smernica za veštačku inteligenciju u IKT sektoru

Ljubomir Kljajić

Andrea Radonjanin

Advokat za intelektualnu svojinu

Moravčević Vojnović i Partneri in cooperation with Schoenherr

Teme:

Pravna zaštita sistema veštačke inteligencije

Autorsko pravni tretman tvorevina veštačke inteligencije

Andrea Radonjanin

Slobodan Marković

Savetnik za digitalne tehnologije

UNDP

Teme:

Srpski jezik u doba revolucije veštačke inteligencije

Slobodan Marković

Dalibor Petrović

Redovni profesor (sociologija)

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Teme:

Društvenost u doba veštačke inteligencije

Dalibor Petrović

Nevena Ružić

Nеzavisni ekspert (zaštita podataka o ličnosti i sloboda informisanja)

Privatnost i Javnost

Teme:

Kako algoritamska pristrasnost i mašinsko učenje utiču na probleme nejednakih mogućnosti i diskriminacije

Etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije

Nevena Ružić

Dragiša Mišković

Vođa istraživačke grupe "Human Computer Interface"

Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije

Teme:

Uvod u obradu prirodnih jezika i veliki jezički modeli (NLU/LLM)

Dragiša Mišković

Mladen Čudanov

Redovni profesor (organizacija poslovnih sistema)

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Teme:

Uticaj veštačke inteligencije na organizacije

Mladen Čudanov

Aleksandra Mihailović

Pomoćnik direktora

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije

Teme:

Sistemi veštačke inteligencije u praksi Zavoda za intelektualnu svojinu

Aleksandra Mihailović

Ognjen Colić

Advokat

Gecic law

Teme:

Uticaj veštačke inteligencije na korporativno upravljanje

Ognjen Colić

Bogdan Gecić

Partner

Gecic law

Teme:

Pravna i društvena odgovornost u doba veštačke inteligencije

Bogdan Gecić

Sanja Savčić

Vanredni profesor (obligaciono pravo i pravo intelektualne svojine)

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Teme:

Pravna zaštita sistema veštačke inteligencije

Autorsko-pravni tretman tvorevina veštačke inteligencije

Sanja Savčić

Dušan Popović

Redovni profesor (pravo intelektualne svojine i pravo konkurencije)

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Teme:

Veštačka inteligencija i pravo konkurencije

Dušan Popović

Brankica Stanković

Poverenica

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Teme:

Veštačka inteligencija, zabrana diskriminacije i ravnopravnost

Brankica Stanković

Sandro Radovanović

Docent (teorija odlučivanja)

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Teme:

Izazovi nediskriminacije i ravnopravnosti u mašinskom učenju

Sandro Radovanović

Jason Shultz

Professor of Clinical Law and Director of NYU's Technology Law & Policy Clinic

New York University

Teme:

Pravni izazovi generativne veštačke inteligencije

Jason Shultz

Ivana Stjelja

Naučna saradnica

Institut za društvene nauke

Teme:

Veštačka inteligencija, zabrana diskriminacije i ravnopravnost

Ivana Stjelja

Aleksandar Rikalović

Vođa istraživačke grupe za Pametnu proizvodnju

Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije

Teme:

Veštačka inteligencija u industriji 4.0/5.0

Aleksandar Rikalović

Miroslav Vesković

Redovni profesor (nuklearna fizika)

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Teme:

Obećanja i izazovi veštačke inteligencije

Miroslav Vesković

Ljubinka Kovačević

Redovni profesor (radno pravo)

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Teme:

Uticaj veštačke inteligencije na radno-pravne odnose

Ljubinka Kovačević

Dejan Mraković

Advokat i poreski savetnik

Mraković Marković & Partners

Teme:

Poreski tretman investicija u veštačku inteligenciju

Dejan Mraković

Svetislav Kostić

Vanredni profesor (poresko pravo i javne finansije)

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Teme:

Uticaj veštačke inteligencije na politike oporezivanja

Svetislav Kostić

Christo Buschek

Dobitnik Pulicerove nagrade za 2021. godinu

Independent investigator

Teme:

Kako istraživati sisteme veštačke inteligencije

Radionica: Alati za istraživanje sistema veštačke inteligencije

Christo Buschek

Marija Vlajković

Advokat i poreski savetnik

Moravčević Vojnović i Partneri in cooperation with Schoenherr

Teme:

Upotreba sistema veštačke inteligencije u radnom okruženju

Marija Vlajković

Niels ten Oever

Naučni istraživač

Fakultet humanističkih nauka Univerziteta u Amsterdamu

Teme:

Standardizacija u oblasti veštačke inteligencije

Niels ten Oever

Radim Polcak

Vice-rector for development, legal and information technologies

Masaryk University

Teme:

Izazovi sertifikacije u oblasti veštačke inteligencije

Radim Polcak

Milana Pisarić

Asistent sa doktoratom (krivično pravo)

Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Teme:

Veštačka inteligencija i krivično-pravna odgovornost

Milana Pisarić

Nasir Muftić

Viši predavač (građansko pravo)

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Teme:

Veštačka inteligencija i građansko-pravna odgovornost

Nasir Muftić

Adel Abusara

Menadžer za politike sajber bezbednosti

PwC Serbia

Teme:

Izazovi informacione bezbednosti prilikom upotrebe sistema veštačke inteligencije u poslovanju

Adel Abusara

Mirjana Glintić

Naučni saradnik

Institut za uporedno pravo

Teme:

Osiguranje rizika koji potiču od veštačke inteligencije

Mirjana Glintić

Stevan Gostojić

Redovni profesor (primenjene računarske nauke i informatika)

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Teme:

Tehničke mere zaštite sistema veštačke inteligencije

Stevan Gostojić

Filip Ejdus

Redovni profesor (studije bezbednosti)

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Teme:

Bezbednosni izazovi veštačke inteligencije i naprednih tehnologija

Filip Ejdus

Mario Hibert

Vanredni profesor (komparativna književnost i bibliotekarstvo)

Univerzitet u Sarajevu

Teme:

Kritičko bibliotekarstvo u doba veštačke inteligencije

Mario Hibert

Cesar Manso-Sayao

Legal Officer

Digital Freedom Fund

Teme:

Rizici upotrebe veštačke inteligencije u odnosu na marginalizovane grupe

Veštačka intleigencija i strateško parničenje

Cesar Manso-Sayao

Milan Vojvodić

Šef Odseka za informacionu bezbednost i elektronsko poslovanje

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije

Teme:

Šta sistemima veštačke inteligencije donosi novi Zakon o informacionoj bezbednosti

Milan Vojvodić

Boris Delibašić

Redovni profesor (teorija odlučivanja i mašinsko učenje)

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Teme:

Uvod u mašinsko učenje

Boris Delibašić

Relja Milanković

CEO

BASSIVITY Digital

Teme:

Uticaj veštačke inteligencije na muzičku industriju

Relja Milanković

Predrag Topić

Head Of Business Development

Things Solver

Teme:

Izazovi razvoja i upotrebe sistema veštačke inteligencije zasnovanih na podacima korisnika

Predrag Topić

Mirko Stojković

Redovni profesor (dramaturgija)

Fakultet dramskih umetnosti

Teme:

Nanospektakl

Mirko Stojković

Danilo Ćurčić

Programski direktor

A 11 - Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Teme:

Uticaj veštačke inteligencije na ekonomska i socijalna prava

Danilo Ćurčić

Ljubiša Bojić

Viši naučni saradnik

Institut za filozofiju i društvenu teoriju

Teme:

Od velikih jezičkih modela ka generalnoj veštačkoj inteligenciji: potencijalne primene, etički izazovi i budućnost

Ljubiša Bojić

Aleksandar Linc-Đorđević

Direktor

Data Science Conference

Teme:

Etička pitanja prilikom razmatranja veštačke inteligencije kao procesa

Aleksandar Linc-Đorđević

Aleš Završnik

Redovni profesor (Krivično pravo)

Institut za kriminologiju, Pravni fakultet u Ljubljani

Teme:

Veštačka inteligencija u pravosuđu: prilike i rizici algoritamskog upravljanja

Aleš Završnik

Maida Ćulahović

Šefica Odsjeka za programske sadržaje i analizu

Regulatorna agencija za komunikacije BIH

Teme:

Evropski zakon o digitalnim uslugama (DSA) i Zapadni Balkan

Maida Ćulahović

Darko Brkan

Direktor

UG "Zašto ne"

Teme:

Veštačka inteligencija i lažne vesti: od sistema za odbranu do ofanzivnog alata

Darko Brkan

Mateja Đurović

Professor of Law

King's College London

Teme:

Zaštita potrošača i sistemi veštačke inteligencije

Mateja Đurović

Branka Anđelković

Programska direktorka

Centar za istraživanje javnih politika

Teme:

Dinamična cena rada

Branka Anđelković

Tihomir Katulić

Redovni profesor (Pravo informacijskih tehnologija i informatika)

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Teme:

Izazovi implementacije AI Act-a

Tihomir Katulić

Tanja Jakobi

Izvršna direktorka

Centar za istraživanje javnih politika

Teme:

Veštačka inteligencija i dostojanstven rad na onlajn platformama

Tanja Jakobi

Haris Dajč

Vanredni profesor (Istorija)

Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Teme:

Istorija veštačke inteligencije

Haris Dajč

Vladimir Đukanović

autor knjige "Blistanje"

Teme:

O uticaju veštačke inteligencije na društvo i ekonomiju

Vladimir Đukanović

Matt Davies

UK Public Policy Lead

Ada Lovelace Institute

Teme:

Pristup Velike Britanije regulisanju veštačke inteligencije

Matt Davies

Branko Stamenković

Posebni tužilac za visokotehnološki kriminal

Republičko javno tužilaštvo Republike Srbije

Teme:

Veštačka inteligencija i krivično-pravna odgovornost

Branko Stamenković

Feike Jansen

Co-principal investigator – environment lead

critical infrastructure lab

Teme:

Uticaj AI na životnu sredinu

Radionica: 1001 ideja za održive infrastrukture veštačke inteligencije

Feike Jansen

Li Pan

WFEO - World Federation of Engineering Organizations

Teme:

Kineska perspektiva regulisanja veštačke inteligencije

Li Pan

Branka Babović Vuksanović

Docent (građansko procesno pravo)

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Teme:

AI kao alat za unapređenje građansko-sudskog postupka

Branka Babović Vuksanović

Svetlana Jovanović

Viša savetnica

Kabinet Predsednice Vlade/ Jedinica za implementaciju strateških projekata za IT i eUpravu

Teme:

Etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije

Svetlana Jovanović

Nenad Cvijetičanin

Advokat

Law Office Cvjetićanin & Partneri

Teme:

Radionica: Odgovornost proizvodjača sa proizvode koji sadrže sistem veštačke inteligencije

Nenad Cvijetičanin

Andreja Ilić

Principal Group Eng Manager

Microsoft, Office AI

Teme:

Ciklus razvoja proizvoda veštačke inteligencije: pravna i etička pitanja

Andreja Ilić

Ivana Mijatović

Redovni profesor

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Teme:

Značaj standarda u procesima regulisanja veštačke intleligencije

Ivana Mijatović

Filip Milošević

Share Fondacija

Teme:

Radionica: Razotkrivanje sistema veštačke inteligencije

Filip Milošević

Milan Delić

Vanredni profesor

Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu

Teme:

Radionica: Sistemi veštačke inteligencije i ISO/IEC 27001

Milan Delić

Branko Popović

Rukovodilac Odelјenja za tehnologiju prerade voća

Institut za voćarstvo Čačak

Teme:

Veštačka inteligencija za tok fermentacije

Branko Popović

Slobodan Ilić

Naučni saradnik

Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije

Teme:

Kompjuterska vizija i računarski vid

Slobodan Ilić

Bojan Perkov

Koordinator za digitalne politike

Share Fondacija

Teme:

Radionica: Razotkrivanje sistema veštačke inteligencije

Bojan Perkov

Uroš Krčedinac

Vanredni profesor (digitalna umetnost i informatika)

Fakultet za medije i komunikacije

Teme:

Izložba "Kentaurski crteži"

Uroš Krčedinac

Nikola Jovanović

Muzički producent

Universal Music Group

Teme:

Panel: Veštačka inteligencija u muzičkoj industriji

Nikola Jovanović

Ognjen Uzelac

Sudski veštak za autorsko pravo u muzičkoj industriji i medijskoj produkciji

Teme:

Panel: Veštačka inteligencija u muzičkoj industriji

Ognjen Uzelac

Slavica Cicvarić Kostić

Redovni profesor (marketing)

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Teme:

Etički aspekti primene veštačke intlelgencije u marketingu

Slavica Cicvarić Kostić