Master Class

Regulisanje veštačke inteligencije: Pravni i etički izazovi

Prvi sveobuhvatni edukativni program namenjen profesionalcima u oblastima poslovanja i naprednih tehnologija o
pravnim i etičkim izazovima veštačke inteligencije. Polaznici će se upoznati sa globalnim regulatornim trendovima i
praksom, sa fokusom na Evropsku Uniju i Republiku Srbiju. Program će biti realizovan u periodu oktobar-decembar 2023.
godine od strane preko 70 međunarodnih i domaćih predavača.

Organizatori: Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Institut za veštačku inteligenciju Srbije

Trajanje programa: 8 dana

Lokacije i datumi održavanja programa:

Novi Sad

Institut za veštačku inteligenciju Srbije

Naučno-tehnološki park Novi Sad

Fruškogorska 1, 21000 Novi Sad

12-13. oktobar 2023.

7-8. decembar 2023.

Beograd

Fakultet organizacionih nauka

Jove Ilića 154

11000 Beograd

26-27. oktobar 2023.

16-17. novembar 2023.

Uvodna reč

Svedoci smo ubrzanog razvoja veštačke inteligencije koja postaje neodvojivi deo našeg svakodnevnog života menjajući način na koji radimo, komuniciramo i donosimo odluke. Poslovne organizacije uviđaju prednosti komercijalne primene istraživanja i razvoja veštačke inteligencije, često testirajući i koristeći sisteme veštačke inteligencije bez dubljeg razumevanja osnovih koncepata i rizika koje one mogu da izazovu. Tako, pored prednosti koje ove tehnologije donose, njihova sve šira rasprostranjenost i brzina kojom se razvijaju i implementiraju, podstiču na raspravu o izazovima sa kojima se poslovanje i društvo suočavaju.

Nerazumevanje odluka veštačke inteligencije, neovlašćeno korišćenje podataka, asimetrija informacija algoritamskih odluka, odsustvo transparentnosti, nepoštovanja osnovnih ljudskih prava, kao i odgovornost za odluke koje donosi veštačka inteligencija, samo su neke od pravnih i etičkih dilema koje su uslovile potrebu regulacije razvoja i primene sistema veštačke inteligencije.

Regulisanje veštačke inteligencije igra ključnu ulogu u postizanju ravnoteže između tehnoloških inovacija i zaštite javnog interesa. Takođe, adekvatna regulacija obezbeđuje fer konkurenciju i podstiče inovacije unutar društvenih vrednosti kako bi tehnološki razvoj bio u skladu sa potrebama i vrednostima zajednice.

O značaju teme svedoči nedavno donošenje evropskih i nacionalnih etičkih smernica za razvoj i primenu veštačke inteligencije, kao i usvajanje Uredbe o veštačkoj inteligenciji u Evropskoj uniji.

O Master Class-u

Master Class “Regulisanje veštačke inteligencije: pravni i etički izazovi“ predstavlja program za unapređenje znanja i razvijanje veština etičkog i pravnog rasuđivanja i upravljanja rizicima razvoja i primene veštačke inteligencije na pojedince i društvo.

Budući da se kao institucije bavimo istraživanjima, primenom i razvojem veštačke inteligencije, naša namera je da tržištu obezbedimo edukaciju koja integriše i povezuje različite discipline. Cilj nam je da polaznicima pružimo sveobuhvatno znanje, alate i veštine potrebne za razumevanje i suočavanje sa pravnim i etičkim izazovima regulisanja veštačke inteligencije.

Opšte teme koje će se obrađivati:

 • Osnove veštačke inteligencije
 • Rizici razvoja i primene veštačke inteligencije
 • Opšti pravni i etički okvir regulisanja veštačke inteligencije
 • Novi pravni i etički okvir razvoja i primene veštačke inteligencije
 • Veštačka inteligencija i pravna odgovornost u poslovanju

Struktura programa:

Program će biti realizovan kroz četiri događaja koji će se održavati četvrtkom popodne i petkom prepodne, kroz veliki broj plenarnih i paralelnih sesija koje će se sastojati od interaktivnih predavanja, praktičnih radionica i studija slučaja, panel diskusija i programskih aktivnosti koje imaju za cilj povezivanje sa relevantnim akterima iz privatnog i javnog sektora i iz struke i akademije.

Četvrtak

14:00-15:30 Plenarna sesija
15:30-16:00 Kafe pauza
16:00-17:30 Plenarna sesija
17:30-18:00 Kafe pauza
18:00-19:30 Paralelne sesije
19:30-21:00 Večera i noćni program

Petak

09:00 – 10:30 Plenarna sesija
10:30-11:00 Kafe pauza
11:00-12:30 Paralelne sesije
12:30-13:30 Ručak
13:30-15:00 Radionice

Cilj Master Class-a: Regulisanje veštačke inteligencije: Pravni i etički izazovi

Za poslovnu zajednicu i društvo uopšte veoma je značajno na koji način ljudi doživljavaju veštačku inteligenciju i kako je koriste.

Da bismo izgradilii poverenje prema ovoj revolucionarnoj tehnologiji, neophodno je njeno adekvatno regulisanje. Postavljanje jasnih pravila, smernica i standarda za primenu i razvoj veštačke inteligencije ima za cilj zaštitu interesa pojedinaca, organizacija i društva u celini.

Takođe, regulisanje veštačke inteligencije je veoma značajno za očuvanje integriteta organizacija i ostvarenje dugoročnog uspeha. Imajući na umu da veštačka inteligencija direktno utiče na percepciju i reputaciju organizacije, njeno efektivno regulisanje trebalo bi da bude integrisano u poslovno planiranje i donošenje odluka, pa je od velikog značaja edukacija menadžmenta i zaposlenih u ovom polju.

Po završetku Master Class-a polaznici će biti u mogućnosti da:

 • Steknu kompetitivna znanja u vezi sa pravnim i etičkim aspektima razvoja i primene veštačke inteligencije;
 • Steknu veštine rešavanja etičkih dilema u poslovanju prilikom razvoja i primene veštačke inteligencije;
 • Unaprede veštine identifikacije rizika i procene uticaja u vezi sa rizicima koje razvoj i primena veštačke inteligencije nose;
 • Budu osnaženi u strateškom upravljanju procesima digitalne transformacije poslovanja koje uključuje implementaciju sistema veštačke inteligencije;
 • Bolje razumeju efekte veštačke inteligencije na poslovanje, građane i društvo.

Selekcija relevantnih pravnih i etičkih propisa

Šta ćete naučiti?

Uvod u veštačku inteligenciju i njen značaj u poslovanju

 • Razumećete koji su poslovni modeli zasnovani na podacima i kakva je njihova primena.
 • Naučićete osnove regulisanja veštačke inteligencije, različite pristupe regulaciji i strateški okvir za razvoj VI.

Opšti okvir regulisanja veštačke inteligencije

 • Kakva je veza između veštačke inteligencije i zaštite podataka o ličnosti?
 • Koja je uloga veštačke inteligencije u informacionoj bezbednosti?
 • Kako osigurati zabranu diskriminacije?

Izazovi razvoja veštačke inteligencije

 • Koje su uloge u razvoju i primeni veštačke inteligencije?
 • Zašto su podaci ključni resurs savremene ekonomije i koliko su važni otvoreni podaci?
 • Kakva je veza između intelektualne svojine i veštačke inteligencije, a u kakvom su odnosu VI i zaštita konkurencije?

Posebni okviri regulisanja veštačke inteligencije

 • Koji je očekivani uticaj evropskog AI Act-a na poslovanje?
 • Šta podrazumevaju Evropske smernice za pouzdanu veštačku inteligenciju, a šta Etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije?

Veštačka inteligencija i odgovornost

 • Koje su odgovornosti za akte veštačke inteligencije, uključujući pitanja naknade štete, neispravnosti proizvoda i krivične odgovornosti?

Kome je namenjen Master Class?

  • Menadžerima i liderima u poslovnom i javnom sektoru (CEO, CTO, HR menadžeri, menadžeri u oblasti marketinga i komunikacija;
  • Advokatima, pravnim i regulatornim stručnjacima;
  • Tehnološkim ekspertima posvećenim razvoju veštačke inteligencije (AI inženjeri, Data scientists, programeri, IT stručnjaci);
  • Konsultantima u oblasti digitalne transformacije;
  • Inovatorima i IT preduzetnicima;
  • Predstavnicima medijskog i civilnog sektora;
  • Akademskoj zajednici (profesorima, saradnicima, istraživačima i studentima koji se bave veštačkom inteligencijom, robotikom, menadžmentom i organizacijom, pravom, etikom ili drugim srodnim disciplinama.

Master Class je otvoren za sve zainteresovane stručnjake iz navedenih oblasti koji žele da prodube znanje o pravnim i etičkim izazovima regulisanja veštačke inteligencije i steknu praktične veštine za njihovo efikasno upravljanje. Nije potrebno prethodno znanje o veštačkoj inteligenciji za pohadjanje Master Class-a, već je program dizajniran da bude razumljiv bez obzira na prethodno znanje i iskustvo u polju veštačke inteligencije.

Agenda

Ovde možete preuzeti dokument sa agendom Master Class-a

Predavači

Cene Master Class-a

Posebna ponuda

Ako se prijave dva kandidata iz iste kompanije, drugi kandidat dobija 10% popusta.
Ako se prijave tri i više kandidata iz iste kompanije, nudimo 20% popusta na ukupan iznos kotizacije.

O organizatorima

Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije

Institut za veštačku inteligenciju Srbije posvećen je unapređenju znanja i razumevanja tehnologija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Naš cilj je da povezujemo stručnjake, naučnike, preduzetnike i sve zainteresovane za VI pružajući im priliku za učenje, umrežavanje i saradnju.

Kroz programe kao što je Master Class: Regulisanje veštačke inteligencije – pravni i etički izazovi, nudimo širok spektar edukacija, od uvoda u veštačku inteligenciju do razumevanja složenih VI sistema, regulative i etičkih pitanja.

Kao jedan od organizatora Master Class-a, IVI predano radi na stvaranju budućnosti veštačke inteligencije koja je bezbedna i odgovorna, nudeći obuke za nove generacije lidera u ovoj inovativnoj tehnološkoj oblasti.

Fakultet organizacionih nauka

Fakultet organizacionih nauka (FON) Univerziteta u Beogradu je vodeći akreditovani fakultet u Srbiji u oblasti informacionih sistema i tehnologija, organizacije i menadžmenta. Programska orijentacija Fakulteta odražava savremene trendove visokog obrazovanja, naučnoistraživačkog rada i privrednog razvoja.

FON ima veoma razvijenu saradnju sa privredom kroz zaključene brojne sporazume o saradnji, ali i sa javnim sektorom, kroz uspostavljenu saradnju sa nadležnim ministarstvima i naučnim institutima.

Fakultet organizacionih nauka je izrazito multidisciplinaran fakultet i nudi širok spektar znanja iz oblasti koje obuhvataju informacione sisteme, informacione tehnologije, softversko inženjerstvo, tehnologije elektronskog poslovanja, poslovnu analitika, informaciono inženjerstvo, menadžment i organizaciju, marketing, ekonomiju, finansije, ljudske resurse i dr.

Najčešća pitanja